Grävsug & torrsugning

november 28, 2019

Har du ett byggprojekt och behöver få bort material? Då är grävsugen det mest lämpliga hjälpmedlet. Fördelen med att använda grävsug istället för tradtionell grävmaskin är att du inte gör lika stort ingrepp i marken. Med grävsugen slipper du riskera skador som annars kan uppstå om man använder grävmaskin. Grävsugen är också bäst lämpad för att komma åt i utrymmen där en vanlig grävmaskin inte kommer åt lika lätt. Nackdelen med grävsugen är att den är något dyrare att använda, men säkerheten är istället betydligt högre.

Torrsugning och grävsugning kan vid första anblick se ut att vara ungefär samma. Skillnaden är att torrsugen är gjord för mer löst material, och är alltså inte tänkt att vara ersättare till grävmaskinen på det sättet som grävsugen är. Torrsugning används bland annat till allmän industristädning, slamsugning, sanering och liknande projekt. Torrsugen kan användas för både torra och blöta material. Förutom uppsugning så kan torrsugen även blåsa ut material som först fylls på i tanken. Torrsugens enda begräsning är diametern på slangen samt sugkraften som inte är lika hög som i grävsugen.

När materialet lämnar grävsugen eller torrsugen så behöver det fraktas mot återvinning eller deponering på ett miljömässigt sätt. Handlar det om miljöfarligt avfall så behöver du ha en partner som kan ta hand om det.

Flaggstänger & Företagsflaggor För Utomhusbruk

januari 14, 2015

Flaggning är en perfekt metod att använda för företag som vill marknadsföra sitt varumärke. Det finns flera olika typer av flaggor som passar i olika sammanhang. Du kan köpa din egen flaggstång på Flaggstångsfabriken Nordic AB – experter på flaggstänger samt se vilka priser som gäller.

Företagsflagga på disneyland

Företagsflagga på Disneyland

På sommaren kan så kallade ”beachflaggor” placeras utanför ingången till din butik för att dra till sig uppmärksamhet. En beachflagga består av en ”flaggstång” där själva flaggan sitter direkt på ena sidan av stången. Oftast är toppen av en beachflagga böjd utåt för att kunna spänna upp själva flaggdelen så att den syns på ett bra sätt. Tanken är inte att vinden ska ”lyfta” flaggan eftersom de står mycket nära marken på gatunivå.

Beachflaggor finns normalt sett att beställa i flera olika längder, där höjden vanligtvis ligger på mellan 2,5 till 4,5 meter. Vid uppsättning monteras flaggstångsdelen på en tyngd så att den står stadigt på marken, men så att den ändå är flyttbar när butiken stänger och allt ska tas in för natten.

Företag som designat en egna vanlig flagga kan komma att vilja visa upp den vid kontoret. Många internationella företag kan med hjälp av flaggor visa upp vart de har filialer eller kontor runtom i världen. Landsflaggor ger ett mycket högtidligt intryck och kan vara lämpligt att hissa om internationella kunder skulle komma på besök.

Givetvis är det så att alla företag inte har satt upp flaggstänger runt området vid kontorsbyggnaden. För att detta ska genomföras på ett korrekt sätt måste kontakt tas med en flaggstångstillverkare. Dessa kan sedan markera ut lämpliga platser för flaggorna. Om hela området är belagt med asfalt krävs givetvis lite extra arbete då den måste brytas upp där flaggstängerna ska placeras.

När en lämplig plats för flaggorna har valts så kan ett hål grävas och fyllas med cement så att ett fäste kan läggas dit för montering direkt på flaggstången. De flesta markfästen kommer med skruvar som kan dras åt för att få flaggstången att stå rakt (90 grader) mot marken*.

*källa: http://www.flaggstangsfabriken.se/montering.html

När företagsflaggorna har hissats upp är arbetet klart och förbipasserande potentiella kunder kan nu från relativt långt avstånd se vart de ska ta sig för att kunna besöka just ditt företag.