Grävsug & torrsugning

november 28, 2019

Har du ett byggprojekt och behöver få bort material? Då är grävsugen det mest lämpliga hjälpmedlet. Fördelen med att använda grävsug istället för tradtionell grävmaskin är att du inte gör lika stort ingrepp i marken. Med grävsugen slipper du riskera skador som annars kan uppstå om man använder grävmaskin. Grävsugen är också bäst lämpad för att komma åt i utrymmen där en vanlig grävmaskin inte kommer åt lika lätt. Nackdelen med grävsugen är att den är något dyrare att använda, men säkerheten är istället betydligt högre.

Torrsugning och grävsugning kan vid första anblick se ut att vara ungefär samma. Skillnaden är att torrsugen är gjord för mer löst material, och är alltså inte tänkt att vara ersättare till grävmaskinen på det sättet som grävsugen är. Torrsugning används bland annat till allmän industristädning, slamsugning, sanering och liknande projekt. Torrsugen kan användas för både torra och blöta material. Förutom uppsugning så kan torrsugen även blåsa ut material som först fylls på i tanken. Torrsugens enda begräsning är diametern på slangen samt sugkraften som inte är lika hög som i grävsugen.

När materialet lämnar grävsugen eller torrsugen så behöver det fraktas mot återvinning eller deponering på ett miljömässigt sätt. Handlar det om miljöfarligt avfall så behöver du ha en partner som kan ta hand om det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*